Wat kan Walter Lodewijk voor u betekenen?

In een periode van meer dan 30 jaar ben ik werkzaam geweest in een middelgroot museum en heb daarin een ruime kennis en ervaring van het museale werkveld opgebouwd. Kennis van een bedrijfsmatige- en zakelijke bedrijfsvoering en exploitatie van een museum is bij mij aanwezig.
Musea beschikken vaak over (gedetacheerde) medewerkers (of vrijwilligers) die géén opleiding voor de aan hun opgedragen taak hebben genoten. De algehele aanpak en begeleiding van deze medewerkers vereist een aangepaste benadering en wijze van leidinggeven. Deze begeleiding kan ik u bieden.
 
De afstemming tussen musea en gemeentelijke overheden verloopt vaak moeizaam. Partijen kennen elkaars visies en wensen onvoldoende. Als beide partijen met elkaar verder willen, dienen partijen tot een specifieke aanpak en communicatie bereid te zijn. Hierbij kan ik u behulpzaam zijn.

Als een expositie of project op stapel staat en er een werknemer uitvalt, kan assistentie, uitvoering of overname van de algehele projectleiding voor u een oplossing zijn. In de afgelopen 30 jaar realiseerde ik ca. 100 exposities en projecten en heb daar ruime ervaring mee.
Een conflict uit de weg gaan is een slechte oplossing en heeft vaak maar een zeer beperkt effect. Maar wat te doen als dit een conflict tussen werkgever (stichtingsbestuur) en werknemer (directeur of conservator) is? Met mediation kan dan ik voor duidelijkheid en/of een oplossing van een gerezen conflicten komen.
Een werknemer die 'vast' zit en niet meer te motiveren is, heeft een nieuwe uitdaging nodig. Soms is het op een andere manier kijken naar de situatie al een oplossing. Met het coachen van deze medewerker, dit op baisis van "Zelfmanagement", kan dan aan een oplossing gewerkt worden.
De opgezette interne- en externe communicatie kan soms tot ongewenste gevolgen leiden. Hoe is dat mogelijk? Waarom wordt mijn boodschap verkeerd begrepen? Waarom snappen mijn mensen niet wat er staat? De betekenis van woorden in onze 'brains' is vaak anders dan men denkt. Mijn NLP-ervaring kan u hierbij helpen.
Waarom kan de ene medewerker wél met iedereen opschieten en de andere niet. Karakters botsen, geuite verwachtingen komen niet uit. Waarom voelt de ene medeweker wel alles aan en lijkt het erop dat het de ander niet interesseert? Met behulp van mijn kennis over het Ennaegram kunnen karakters in kaart worden gebracht en 'witte vlekken' in de organisatie worden opgespoord. Als je weet dat een werknemer geen aspiraties op het gebied van sociale vaardigheden heeft, kun je dit dan wel van hem eisen? Het samenstellen van een team op basis van het Ennaeagram kan tot een zelfsturende organisatie leiden.

Inmiddels afgeronde projecten:

In opdracht van de gemeente Harderwijk is in 2010-2011 de kunstcollectie van ca. 600 objecten, die zich in de gemeentelijke gebouwen bevinden, ge´nventariseerd. Van elk object is een digitale opname gemaakt (hoge kwaliteit), zijn de maten genoteerd, zijn de gegevens ingevoerd in een speciaal programma van Kunstwacht BV, is de conditie beoordeeld en zijn alle objecten van een fysiek nummer voorzien. Op termijn zal deze collectie via www.harderwijk.nl raadpleegbaar zijn.

Referenties:
Project Samen KleurRijk (2010) Klik hier (PDF-bestand, 40 kB)
Project Samen KleurRijk (2008) Klik hier (PDF-bestand, 200 kB)
Project Samen KleurRijk (2008) Klik hier (PDF-bestand, 141 kB)
Linnaeusjaar Harderwijk (2007) Klik hier (PDF-bestand, 19 kB)

Wie is Walter Lodewijk?

Walter Lodewijk is in 1951 geboren in Haarlem en is zijn werkzame leven begonnen bij Albert Heijn. Nadat hij zijn militaire dienstplicht als wachtmeester bij de LUA heeft voltooid keerde hij weer terug bij s'lands grootste kruidenier.
In 1974 nam hij afscheid van AH omdat scheermesjesfabrikant Gillette hem een baan als vertegenwoordiger aanbood.

Zijn carrière bij Gillette is van korte duur geweest, een ernstig auto-ongeval zorgde ervoor dat hij voor ongeveer 1½ jaar uit de running was.

In het voorjaar van 1976 startte hij met de opbouw van het VVV-kantoor in Putten. De groei en bloei van het VVV-kantoor leidde ertoe dat er in 1979 een nieuw kantoor kon worden geopend. In juni 1980 zag hij zijn taak als volbracht.

Het toenmalige Veluws Museum bood hem in 1980 een job aan als bedrijfsadministrateur. Het museum functioneerde in die tijd zeer ambitieus maar onzakelijk, het opzetten van een bedrijfsmatig klimaat was erg gewenst. Mede op basis van de ingezette wijzigingen, is in 1987 met de Gemeente Harderwijk overeengekomen dat het systeem van 'budgetfinanciering' kon worden ingezet.

De in de 70-er jaren gerealiseerde verbouwing en restauratie van een naastgelegen pand is in de 80-er jaren aan het museum toegevoegd. Daarop volgde een tweede pand dat na restauratie rond 1982 als kantooraccommodatie in gebruik kon worden genomen.

In 1993 volgde de benoeming tot directeur en is er een verdere verzakelijking van het museumbeleid ingezet. Ook zijn de bestaande presentaties in het monumentale deel van de gebouwen periodiek opgeknapt en aangepast op museale presentatie-eisen.

De beleidsmatige organisatie is in 1997 opnieuw opgezet. Er is afscheid genomen van de Adviescommissie Veluws Museum en het 13 leden tellende (regionaal gevormde) Stichtingsbestuur werd tot een 7 leden tellend 'bestuur op afstand' omgevormd. Het in 2000 ontworpen 'directiereglement' zorgde voor duidelijkheid in verantwoordelijkheid van bestuur en directeur.

In 2000 is tot naamswijziging besloten. Binnen een overgangstermijn van twee jaar is de nieuwe naam Stadsmuseum Harderwijk geleidelijk aan ingevoerd.

Ook na 2000 zijn de diverse presentaties aangepast aan de actualiteit en publieks- en veiligheidseisen van deze tijd. Circa 3 x per jaar zijn tijdelijke exposities- en projecten georganiseerd, dit met veel succes.

Als projectleider van het "Linnaeusjaar Harderwijk, 2007" is er een scala van activiteiten en presentaties ontwikkeld en gerealiseerd, dit in het belang van 'citymarketing' voor Harderwijk. De algehele organisatie van dit themajaar heeft een zeer positieve ontwikkeling van het 'cultuurtoerisme' in Harderwijk tot gevolg gehad.

Als gevolg van de algehele resessie heeft de Gemeenteraad van Harderwijk in juni 2011 besloten dat het museum een korting van ruim 40% op de exploitatiesubsidie opgelegd kreeg. Een direct gevolg van deze bezuinigingsactie is dat van de drie professionele medewerkers (directie, publiek- en presentatie en educatie) in 2013 afscheid is genomen.

Dit heeft tot gevolg dat mijn werkzaamheden voor het Stadsmuseum Harderwijk per 1-1-2014 zijn beëindigd.

Heeft u interesse in een oriënterend gesprek over werkzaamheden die ik voor u zou kunnen uitvoeren?
Bel 06-20499463 en ik kom graag voor nader overleg naar u toe.

Walter Lodewijk